Ghana

De oprichter en directeur van Treasures Foundation, Raffic Osman, is zelf opgegroeid in Ghana en heeft daar uit eigen hand ervaren wat het is om als jongvolwassene werkloos en dakloos te zijn. Hij raakte drugsverslaafd en heeft uiteindelijk in Nederland een programma doorlopen in een tehuis voor verslaafde jongeren waardoor hij zijn leven op het goede spoor kreeg.

Door zijn eigen ervaringen heeft hij een sterk gevoel van compassie ontwikkeld voor werkloze en dakloze jongeren. Raffic is ervan overtuigd dat iemands achtergrond en situatie niet bepalend hoeft te zijn voor iemands toekomst. Hij gelooft dat als jongeren de kans krijgen om zich op een veilige plek te ontwikkelen, zij kunnen uitgroeien tot mensen die een belangrijke rol gaan spelen in de samenleving.

In 2011 is Raffic in de wijk Adenta in Accra middels Treasures Foundation begonnen met het opbouwen van de levens van kansarme jongeren. Vanuit de projectbasis zijn contacten gelegd met jongeren en is geinvesteerd in bijv. hun opleiding en persoonlijke vorming. Zo is er een trouwe groep jongeren gegroeid die zich verbonden voelt met Treasures en zich graag voor de stichting inzet.

Op de bovenste foto’s zijn jongeren te zien die op projectbasis Adenta les krijgen en leren om bananabread en playdough te maken.

Op de onderste foto’s onze teams van maaltijd-verstrekkers in coronatijd, in Amsterdam en in Accra.

In 2014 heeft Raffic Osman ook in Nederland Stichting Treasures opgericht. Deze stichting organiseert maatschappelijke activiteiten in Amsterdam Zuidoost, zoals dagactiviteiten voor ouderen, naschoolse opvang voor kinderen en gratis voedselverstrekking voor hulp-behoevenden. In de coronatijd is Treasures in Nederland begonnen met het verstrekken van maaltijden aan de meeste kwetsbare mensen in Amsterdam Zuidoost. Dit gebeurt in samenwerking met welzijns-organisatie uit de buurt en er blijkt een enorme nood te zijn onder mensen die inkomen missen en/of geïsoleerd zijn geraakt door de coronamaatregelen.

Ook in Ghana zien wij de nood die door Corona is ontstaan. De jongeren van Treasure Foundation Ghana steken maar wat graag de handen uit de mouwen om juist ook in deze tijd de meest kwetsbaren in Accra van hulp te kunnen voorzien.