Over Ons

Image1Raffic en Beatrice Osman zijn de oprichters van Treasures Foundation. Raffic is geboren in Zaria en groeide op in een arme omgeving, waar hij armoede, werkloosheid en het dakloos zijn, had ervaren. Raffic ontwikkelde een enorme passie voor degenen die in vergelijkbare situaties en omstandigheden terecht zijn gekomen te helpen. Raffic en Beatrice zijn ervan overtuigd dat zodra een persoon de kans krijgt om zich te verbinden met een organisatie die in liefde onderdak, bescherming en de primaire levensbehoeften biedt, hij of zij in staat zal zijn om zich te ontwikkelen om een belangrijke rol te spelen in de hedendaagse samenleving.
Stichting Treasures Foundation wil in haar beleid vasthouden aan haar identiteit. Deze identiteit kenmerkt
zich in:
– een Bijbelse verkondiging en christelijke getuigenis tijdens onze bijeenkomsten;
– leven bij het verbond en beloften van onze Heer;
– een voorbeeldfunctie vervullen in de maatschappij;
– de hulpvraag van het individu is leidend voor de hulp en zorg die wij aanbieden;
– de Stichting zal het maximale doen om de jeugd aan te spreken zodat ze graag deelnemen aan de activiteiten.