Partners

Het werk van Treasures Foundation wordt mogelijk gemaakt door de steun van vele partners, waaronder Stadsdeel Zuidoost (Gemeente Amsterdam), Sofak, de Evangelisch-Lutherse Diaconie Amsterdam, de Maatschappij van Welstand, het RC Maagdenhuis, de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser, Stichting Rotterdam, het Fonds voor Zuidoost (onderdeel van het Prins Bernard Cultuurfonds), netwerk DAK, Haella, Ars Donandi, het RCOAK, ZonMW, KerkInActie/NietAlleen, het Amsterdamsche Fonds en Fundatie van de Santheuvel, Sobbe.