TIM(Treasures Int. Min.)

“Hoop Brengen & Levens Bouwen”

Dat is onze beleid. De focus ligt bij het bieden van
directe en effectieve steun aan hulpbehoevenden, met name degene die om welke reden ook niet kunnen
deelnemen in de maatschappij, zoals drugs- en/of alcoholverslaafden, eenzame mensen, en
minderbedeelden. Ook richten wij ons op de jeugd, die onze toekomst is.